arturpalyga.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
arturpalyga.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - arturpalyga.blog.bielsko.pl
« strona główna

Komentarzy (7)

List do Żydów

  

Taki list dostałem.

M.in. z adnotacją -bardzo ważny- trafił na główną stronę międzynarodowego portalu żydowskiego The 614th Commandment Society.

Do naszych Braci Żydów!

My, niżej podpisani, liderzy i członkowie kościołów i wspólnot chrześcijańskich, pragniemy publicznie zabrać głos w sprawie, która odbija się głośnym echem na początku 2008 roku. Przedmiotem naszego zainteresowania jest ciemna karta narodowej historii dotycząca polskiego antysemityzmu po II Wojnie Światowej. Jesteśmy przekonani, że Bóg chce poruszyć sumienia Polaków i zwrócić naszą uwagę na to, co jeszcze nie zostało naprawione we wzajemnych relacjach polsko - żydowskich.
Chrześcijanie w czasie pogromów Żydów po II Wojnie Światowej zachowali się obojętnie i poza nielicznymi, chlubnymi wyjątkami, milczeli. Taką postawę nasi wówczas sąsiedzi - Żydzi - mogli odebrać jako ciche przyzwolenie na popełnianą wobec nich nieprawość. Ta postawa chrześcijan była konsekwencją szerzonej przez wieki teologii zastępczej, która głosiła, że Bóg w miejsce odrzuconych Żydów wybrał kościół chrześcijański.

Wierzymy, że Bóg chce uwolnić tę ziemię od przekleństwa, które sprowadziła na nią niewinnie przelana krew. Nie stanie się to jednak dopóki „...głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi" (zobacz Księga Bereszit, Księga Rodzaju, 1 Księga Mojżeszowa 4:10).
Wtedy, po wojnie, większość z nas nie zdała egzaminu jako chrześcijanie. Dzisiaj Bóg daje nam drugą szansę. Nadszedł czas, abyśmy uznali naszą winę popełnioną wobec Boga i ludzi.
Wierzymy, że pragnieniem Boga jest odbudowanie relacji między narodem polskim i żydowskim. Przyznanie się do winy i wypowiedzenie słowa: „Przepraszam", jest kluczem do tego, by nasze serca na nowo się ze sobą spotkały. Jesteśmy wdzięczni za wielokrotne potępienie antysemityzmu przez papieża Jana Pawła II i przez innych liderów kościołów. Jesteśmy wdzięczni za akt skruchy i prośbę o przebaczenie wyrażone przez piętnastu obywateli Kielc, członków Kieleckiego Stowarzyszenia „Pamięć, Dialog i Pojednanie" w liście otwartym do „Do Żydów w Polsce i w świecie" napisanym 23 czerwca 1996 oraz za słowo PRZEPRASZAM wypowiedziane przez prezesa Rady Ministrów, Pana Premiera Włodzimierza Cimoszewicza w Kielcach w 1996 r. podczas obchodów 50. rocznicy Pogromu Kieleckiego, a także przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Jedwabnem w 2001 roku.
Gesty te były pierwszymi ważnymi krokami, które otworzyły drzwi do pojednania na każdym poziomie naszych relacji z Żydami. Pamiętamy o Bożych obietnicach skierowanych do Abrahama, w których zawarte zostało błogosławieństwo lub przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi za ich stosunek do Izraela (zobacz Księga Bereszit, Księga Rodzaju, 1 Księga Mojżeszowa 12:3: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.") Jako chrześcijanie chcemy stać się przyjaciółmi naszych Braci Żydów. Niech to przyznanie się do winy będzie pierwszym krokiem na drodze ku naszemu pełnemu pojednaniu i braterstwu.
Bóg mówi w Torze, że ukarze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia (por. Księga Szemot, Księga Wyjścia, 2 Księga Mojżeszowa 20:5 i 34:7). Na podstawie tych słów uznajemy grzech naszych ojców popełniony na naszych braciach Żydach. Jest nam wstyd za wszelką krzywdę i zbrodnię popełnioną przez nas wobec Was zarówno w czasie wojny jak i bezpośrednio po niej. Szczególnie boleśnie odczuwamy fakt, że wiele z tych aktów przemocy miało miejsce zaraz po Szoah - Zagładzie, w wyniku której zginęło na polskiej ziemi ponad trzy miliony Żydów.
Dlatego teraz, razem zwracamy się do Miłosiernego Boga, mówiąc:

PANIE, BOŻE IZRAELA! PRZEBACZ NAM I PRZEBACZ NASZYM OJCOM, BO ZGRZESZYLIŚMY WOBEC CIEBIE I PRZECIWKO TWOJEMU NARODOWI - IZRAELOWI!

Zwracamy się do wszystkich Żydów i ich rodzin, którzy byli w jakikolwiek sposób skrzywdzeni na polskiej ziemi; do Was wołamy mówiąc: ŹLE POSTĄPILIŚMY WOBEC WAS! PRZEPRASZAMY i PROSIMY O WASZE WYBACZENIE!
Przepraszamy Was za wszelkie próby usprawiedliwiania naszych zbrodni i nieprawości, które popełniliśmy wobec Was na przestrzeni wieków.
Wstydzimy się tego, że daliśmy wiarę wszelkim kłamstwom na Wasz temat i o Waszej religii. Szczególnie jest nam przykro za to, że uwierzyliśmy w plotkę o mordzie rytualnym. Przepraszamy Was za naszą głupotę i niewiedzę!
Jako chrześcijanie, przepraszamy Was za naszą milczącą postawę w tamtych dniach. Wstydzimy się naszej obojętności, co w rzeczywistości oznaczało ciche przyzwolenie na popełnianą wobec Was nieprawość.
Jest nam wstyd z powodu nagonki na Żydów, która miała miejsce w 1968 roku z inspiracji naszych ówczesnych władz państwowych. Bolejemy nad tym, że wielu z Was musiało wtedy opuścić Polskę. Przez setki lat mieszkaliśmy obok siebie i byliśmy sąsiadami. Mieszkaliśmy we wspólnym domu, któremu na imię „Polska", ale w najtrudniejszych dla Was dniach, nie było nas przy Was!
Jednak dziś, rodzi się w sercach naszych tęsknota za Wami. Dziś otwieramy nasze serca dla Was! Pragniemy, aby wszystko, co nas dzieli zostało usunięte i abyśmy mogli stać się dla Was braćmi, przyjaciółmi i życzliwymi sąsiadami, których kiedyś wam zabrakło.

Pierwsi podpisani to:

Irena Stankiewicz - starszy Kościoła Chrześcijańskiego "Wieczernik" w Kielcach;

Edward Ćwierz - starszy Kościoła Chrześcijańskiego "Wieczernik" w Kielcach;

Jacek Sierka - pastor Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik w Kielcach"

Mirosław Wielchorski - starszy Kościoła Chrześcijańskiego "Wieczernik" w Kielcach;

Ks. Janusz Daszuta - pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach;

Wiesław Ziemba - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór „Anastasis" w Legnicy;

Bogdan Olechnowicz - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór „Górna Izba" w Gorzowie Wielkopolskim;

Jerzy Rycharski - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór w Kaliszu;

Andrzej Nędzusiak - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, w Warszawie;

Jacek Orłowski - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór w Nowym Sączu;

Edward Pawłowski - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór „Antiochia" we Wrocławiu;

Tomasz Piszczałka - pastor Kościoła Ewangelicznego Misja Łaski, zbór we Wrocławiu;

Bolesław Paliwoda - pastor Centrum Chrześcijańskiego „Kanaan" we Wrocławiu;

Jerzy Piotrowski - pastor Kościoła Domowego w Warszawie;

Roman Ślazyk - pastor Centrum Chrześcijńskie „Kanaan"- Misja Betezda w Bydgoszczy;

Bogdan Zaremba - pastor Kościoła „Nowe Przymierze" w Warszawie;

Paweł Pławski - pastor, społeczności Centrum Chrześcijańskiego „Kanaan" w Zduńskiej Woli;

Zdzisław Weyna - pastor Wspólnoty Vineyard we Wrocławiu;

Tomasz Kmiecik - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór „Hosanna" w Częstochowie;

John Abraham Godson - pastor Centrum Chrześcijańskiego „Betel", Kościół Boży w Chrystusie w Łodzi;

Marek Grządko - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie w Międzyrzeczu;

Adam Śliwka - pastor Kościoła „Misja Centrum Służby Życia" w Skoczowie;
Andrzej Pilch - starszy Kościoła „Misja Centrum Służby Życia" w Skoczowie;

Michał Sikorski - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór w Hajnówce;

Wojciech Borys - dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci, Kościoła Bożego w Chrystusie;

Leszek Adamski - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór w Mysłowicach;

Arkadiusz Krzywodajć - pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Filadelfia" w Wodzisławiu Śląskim;

Marek Ciesiółka - pastor Kościoła „Droga" w Warszawie, Kościół Boży w Chrystusie;

Mirosław Nogaczewski - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór „Pojednanie" w Pruszczu Gdańskim;

Michał Hałas - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór „Eklezja" w Gdyni;

Maciej Gliński - pastor „Centrum Chrześcijańskie w Choszcznie", zbór Kościoła Bożego w Chrystusie;

Mirosław Szatkowski - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór „Centrum Ewangelii" w Głogowie;

Kazimierz Juszczak - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór w Chełmnie;

Paweł Jurkowski - pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zbór w Wejherowie;

Julian Bałdyka - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór „Hosanna" w Kole;

Bogdan Górski - pastor Kościoła Bożego w Chrystusie, zbór „Agape" w Skierniewicach;

Adam Dylus - przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej przy parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Katowicach;

Stanisława Iżyk - Dekowska - dyrektor Stowarzyszenia Pro-misja Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji;

Robert Harpeniuk - pastor Centrum Chrześcijańskie „Rebeka" Kościół Boży w Chrystusie zbór w Hrubieszowie;

Link do listu:

http://www.listdozydow.pl/

2008-03-03 | Dodaj komentarz
jemen
2008-03-04 12:53:22
Tego typu listy i dokumenty są bardzo charakterystyczne dla przedstawicieli kościołów protestanckich związanych z tak zwanym ruchem ewangelicznym / ewangelikalnym. Religijne ruchy ewangelikalne w swojej naturze dążenia do ideału pierwszych chrześcijan często nawiązują do źródeł początku chrześcijaństwa jaki był w Judaizmie. Uważają, że wszelki antysemityzm jest grzechem i działaniem diabła wobec żydowskiego narodu wybranego. Konsekwencją takiej postawy jest dość popularna pro-żydowska postawa członków tych wspólnot. W Europie i Polsce organizują konferencje na których omawiają znaczenie Żydów i historii współczesnego Izraela w odniesieniu do eschatologii czyli Czasów Ostatecznych. Czytając ten list także widać w nim że idea przepraszania Żydów ma źródło w tekstach biblijnych, na których opierają swoją dość ortodoksyjną wiarę. Z drugiej strony nieliczne i często potępiane wyznania ewangelikalne wrzucane (często niesłusznie) do jednego worka z napisem "sekta" w polskim oceanie rzymsko-katolickim także czuja się jak mniejszość. I z racji tego poczucia odrzucania przez katolicyzm i poczucia mniejszości łatwiej im się identyfikować z wyznawcami religii mojżeszowej, która także traktowana była jak obca mniejszość i potępiana przez katolicyzm. Dlatego tego typu listy i zachowania w środowiskach ewangelikalnych nie są niczym nowym ani odkrywczym.
januszokrzesik
2008-03-04 13:07:30
Zwróćcie uwagę, że co najmniej dwie osoby z tego grona reprezentują wspólnoty katolickie
delikwiarz
2008-03-06 23:20:34
ja jestem zdania, ze w przyrodzie wystepuje tak zwana rownowaga pierwotna, jak w przyrodzie, to w swiecie, to i w spoleczenstwie. nie szukam wiec zrodla antysemityzmu, homofobii i innych fobii, wobec mniejszosci narodowych, sexualnych, spolecznych w istnieniu ich samych. w dzisiejszych czasach oni nie generuja tych fobi, albo generuja w stopniu niewielkim,. problem pojawiqa sie gdy niektorzy z nich zaczynaja walczyc o prawa , ktore juz dawno maja. czy ja jestem np antysemita?- nie sadze, ale sklaniam sie by byc antyfilosemita. mysle, ze tym drugim, jest zostac duzo prosciej. zydzi zyja sobie w spokoju, a swoje sprawy zalatwiaja po cichu, jak kazdy czlowiek, w swojej prywatnosci, jezeli w imieniu zydopw wystepuje zyd, to reprezentuje swoich braci i ma do tego pelna legitymacje, jezeli za zydow wypowiada sie osoba nie bedaca czlonkiem tej wspolnoty to kimze ona jest? bo zydem nie jest..samarytaninem jakim? i nawet jesli ta osoba moze i cos zalatwi, moze i cos uczci, odda czesc jaka narodowi zydowskiemiu, i moze wbrez skormnosci, albo checiom samych zydow, to coz oni uczynic moga? maja sie obrazic? nie, no to sa wdzieczni. ja wierze zydom jak mowia slowa, nie wierze zydofilom, bo to dla mnie falszeze. rozumiem przy tym czyjas fascynacje kultura zydowska, naturalnie, ale nie zyd przyjacielem zydow zostac moze i bez lenna propagandy..... a co gorsza to mysle, ze w prostych umyslach filosemici, plewy sieja, co znich potem antysemityzm wyrasta, pozwolmy zydom, byc zydami....
Blofer
2008-03-24 20:23:47
To mądry i potrzebny list. Pamiętajmy, że chrzescijanie to tylko gałązki wszczepione w drzewo oliwne. wazny i z mojego punktu widzenia, człowieka, ktory pozolnie - z dnia na dzień odkrywa swoje korzenie. I nagle staje przed ścianą płaczu w swoim sercu i odkrywa skad się wywodzi. I to jest odkrycie warte wszystkiego. Shalom
ariana251
2010-04-22 10:18:40
http://www.ankietka.pl/ankieta/38738/miejsce-kobiety-w-religii.html
leon
2012-09-12 19:42:33
a naser kurwi matry
rabin
2016-04-23 18:35:44
Totalnie antysemicki list i kłamliwy paszkwil na temat Antysemityzmu Polaków ....... Prawda jest INNA oni Polin - polacy ratowali wielu żydów i to z narażeniem życia często płacąc najwyższą cenę - własne życie , przykładem ratowania jest pani Irena Sendler i inni . Było także wiele aktów ANTYPOLONIZMU po stronie żydowskiej , a po II wojnie sporo naszych rodaków pracowało w KOMUNISTYCZNYM SB i miało na rękach krew niewinnych POLAKÓW -PATRIOTÓW , nie prawdą jest że 3 miliony żydów zgineło z ręki lub przez polski antysemityzm - to jest kłamliwa propaganda tych zakłamanych HOLOKAUSTNIKÓW zepsutych żydów z USA i wstyd ze EwaNngelikalni chrzescianie powielają te kłamstwa , to jest wieka hanba i wstyd . Nic to wam nie da i tak dla wielu naszych jesteście zwykłym bydłem , ludzkimi zwierzetami stworzonymi po to aby zydom służyć . Jedynie ORTODOKSYJNI z waszych polin to nasi młodsi - bracia - ludzie a wy jestescie tylko sługusami i niewolnikami .

Informacje:


SZTUKI:

1. Guma balonowa. Klub Osiedlowy Widok, BB
2. Testament Teodora Sixta. Teatr Polski w Bielsku-Białej
3. Nic co ludzkie. Scena Prapremier Invitro. Lulblin.
4. Żyd. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Teatr Rampa w Warszawie. Kompania Teatr w Lublinie. Skene Szinhaz w Budapeszcie. Teatr Telewizji.
5. Wodzirej. Koszalin Kulturkampf. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie.
6. Hamlet'44. Muzeum Powstania Warszawskiego. Warszawa.
7. Turyści. Teatr Polski w Bydgoszczy.
8. Wszystkie rodzaje śmierci. Łaźnia Nowa w Nowej Hucie.
9. Ostatni taki ojciec (Tato). Scena Prapremier Invitro. Lublin. Teatr Bagatela w Krakowie. Teatr Galata Perform w Stambule.
10. V(F) ICD-10 Transformacje. Teatr Polski w Bydgoszczy.
11. Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami. Teatr Polski w Bielsku-Białej.
12. Już się ciebie nie boję, Otello. Scena Prapremier Invitro. Lublin.
13. Idź w noc, Margot. Kompania Teatr. Lublin.
14. Auschwitz Cat. Sala Beckett. Barcelona.
15. Bitwa o Nangar Khel. Teatr Polski w Bielsku-Białej.
16. Szwoleżerowie. Teatr Polski w Bydgoszczy.
17. Obywatel K. Teatr Nowy w Zabrzu.
18. Nieskończona historia. Teatr Powszechny w Warszawie. Teatr Nowy w Zabrzu. Akademia Teatralna w Białymstoku. Teatr 59 w Warszawie. Teatr Horzycy w Toruniu.
19. Nangar Khel. Postscriptum. Festiwal Malta w Poznaniu.
20. Truskawkowa niedziela. Teatr Polski w Bydgoszczy. Landesbhune Theater w Willhelmshaven.
21. Aporia 43. Scena Prapremier Invitro w Lublinie. Teatr Arabeski w Charkowie.
22. Love. Cieszyńskie Studio Teatralne.
23. Morrison/Śmiercisyn. Teatr Lalki i Aktora w Opolu.
24. w środku słońca gromadzi się popiół. Teatr Stary w Krakowie. Wrocławski Teatr Lalek. Polskie Radio.
25. Historie bydgoskie - osiem historii. Teatr Polski w Bydgoszczy.
26. Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci. Teatr Fredry w Gnieźnie.
27. I nikt mnie nie poznał. Violetta Villas. Teatr Capitol we Wrocławiu. Teatr Nowy w Łodzi.
28. Lalka. Adaptacja. Teatr Polski w Bielsku-Białej.
29. Western. Teatr Śląski w Katowicach.
30. Y. Teatr Capitol we Wrocławiu.
31. Znak Jonasza. neTTheatre. Polskie Radio. Warszawa. Lublin.
32. Psubracia. Teatr Śląski w Katowicach.
33. Exodus 2.0. Teatr Węgierki w Białymstoku.
34. Narysowałam więcej, niż tu widać. Strefa Wolnosłowa. Warszawa.
35. Klątwy. Teatr Osterwy w Lublinie.
36. Rewizor. Będzie wojna. Teatr Ludowy w Nowej Hucie. Akademia Teatralna w Warszawie.
37. Dybbuk. Teatr Polski w Bielsku-Białej.
38. Muzułmany. Teatr Śląski w Katowicach.
39. Panna Nikt. Wrocławski Teatr Współczesny.
40. Dada z łasiczką. Teatr Śląski
41. Tancerka. Opolski Teatr Lalki i Aktora
42. Uchodź. Krótki kurs uciekania dla początkujących, Strefa Wolnosłowa, Teatr Powszechny w Warszawie
43. Zagubiony chłopiec. Opolski Teatr Lalki i Aktora
44. Himalaje
45. W promieniach. Zupełnie nieznane listy Marii Skłodowskiej-Curie. Teatr Nikołaja Kolady w Jekaterynburgu - czytanie. Czytanie w Moskwie. Monodram Angeliki Sokólskiej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W sprawach wszelakich proszę pisać do mnie na adres:
appalyga@gmail.com

Archiwum:


2018
» listopad (5)
» październik (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (1)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (1)
» kwiecień (3)
» luty (8)
» styczeń (2)

2017
» grudzień (4)
» listopad (5)
» październik (6)
» wrzesień (3)
» sierpień (7)
» lipiec (18)
» czerwiec (6)
» maj (2)
» kwiecień (5)
» marzec (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (7)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (2)
» sierpień (10)
» lipiec (9)
» czerwiec (7)
» maj (2)
» kwiecień (4)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (4)
» listopad (4)
» październik (3)
» wrzesień (3)
» sierpień (2)
» lipiec (2)
» czerwiec (4)
» maj (8)
» kwiecień (10)
» marzec (4)
» luty (5)
» styczeń (2)

2014
» grudzień (5)
» listopad (2)
» październik (2)
» wrzesień (7)
» sierpień (9)
» lipiec (4)
» czerwiec (3)
» maj (2)
» kwiecień (6)
» marzec (8)
» luty (7)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (4)
» listopad (5)
» październik (3)
» wrzesień (9)
» sierpień (9)
» lipiec (7)
» czerwiec (4)
» maj (10)
» kwiecień (11)
» marzec (10)
» luty (6)
» styczeń (9)

2012
» grudzień (6)
» listopad (9)
» październik (3)
» wrzesień (11)
» sierpień (13)
» lipiec (7)
» czerwiec (9)
» maj (11)
» kwiecień (7)
» marzec (4)
» luty (8)
» styczeń (4)

2011
» grudzień (4)
» sierpień (1)
» lipiec (5)
» czerwiec (1)
» maj (2)
» kwiecień (2)
» marzec (3)
» luty (3)
» styczeń (4)

2010
» grudzień (4)
» listopad (6)
» październik (4)
» wrzesień (8)
» sierpień (7)
» lipiec (6)
» czerwiec (5)
» maj (6)
» kwiecień (9)
» marzec (3)
» luty (12)
» styczeń (9)

2009
» grudzień (9)
» listopad (9)
» październik (11)
» wrzesień (10)
» sierpień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (12)
» luty (10)
» styczeń (12)

2008
» grudzień (8)
» listopad (7)
» październik (8)
» wrzesień (14)
» sierpień (4)
» lipiec (8)
» czerwiec (7)
» maj (11)
» kwiecień (13)
» marzec (9)
» luty (7)

Ostatnie komentarze


[Angus]
Polecam Beskid Mały. O tej porze roku nabiera uroku dla koneserów.
[Danka]
Gratuluję ! I życzę powodzenia w zdobywaniu - pokonywaniu dalszych szczytów górskich !
[arturpalyga]
Dziękuję, że wciąż tu jesteście!

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 1688813
Newsów: 740
Komentarzy: 2181
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
List do Żydów, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała